logo Jihomoravský kraj

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Kultura a spolky > Kulturní akce

Kalendář událostí v obci Hluboké Mašůvky

(link ke sdílení kalendáře)

Rezervace Kulturního domu Hluboké Mašůvky

(hlavní sál s pódiem, kuchyňka, zasedací místnost, klubovna mládeže, klubovna seniorů, dvůr za KD)

(link ke sdílení kalendáře KD Hluboké Mašůvky)

 (rezervační schéma sálu KD k sezení "židle" zde "stoly" zde, rozměr stolu 80x120 cm)

 

  Komunitní stránky na Facebooku facebook-logo-58E30FB0A9-seeklogo.com.png

(link zde)


Společenský život

(archivní článek asi z roku 2000)

Na společenském, kulturním a sportovním životě obce se podílejí: Obecní úřad koordinuje všechny pořádané akce, některé organizuje samostatně, na některé Velikonoce. Na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu chlapci hrkají, v sobotu odpoledne chodí společně po pomlázce. Ostatní chlapci a muži chodí po pomlázce v pondělí dopoledne.finančně přispívá. Farní úřad organizuje různé akce (měsíční pouti, Hromniční pouť, nácvik souboru Pramínek, adventní setkání, mikulášské setkání, Svatoštěpánská koleda aj.), ve spolupráci s Obecním úřadem se podílí na vítání dětí do života, na hasičské pouti, učitelské pouti a jiných akcích. Sbor dobrovolných hasičů, nejstarší spolek v obci, založený v r. 1903. Pořádá každoročně tradiční hasičský ples, poutní zábavu, hasičskou pouť, účastní se hasičských soutěží. TJ Sokol sdružuje zájemce o sportovní činnost. Družstva žáků, dorostu a mužů se zúčastňují okresní soutěže v kopané.
PosvíceníMyslivecké sdružení Hájek pořádá každoročně Hubertskou zábavu a dva hony. Pěstitelský spolek uspořádal v minulých letech masopust. Členové Kynologického klubu provádějí výcvik psů. Rodičovské sdružení pořádá dětský maškarní karneval a táborák ke Dni dětí. Mateřská a Základní škola připravuje kulturní program k oslavě Dne matek a besedě pro důchodce. Sbor pro občanské záležitosti se podílí na vítání dětí do života a oslavách životních výročí Z našich akcíobčanů. Místní knihovna nabízí celkem 3 711 svazků, v letošním roce má 98 čtenářů a je otevřena každou sobotu od 14 do 16 hodin. Knihovnicí je JUDr. Helena Bořilová. Obecní kronika má celkem 40 dílů, od r. 1960 je každoročně veden samostatný svazek doplněný fotografiemi a přílohami. Kronika je dokončena za rok 2001. Kronikářem je Zdeněk Adámek. Koroze - hudební kroužek mladých hudebníků.

Vynášení Smrtky

Během roku se tradičně konají v obci tyto kulturně společenské akce: Ples hasičů, ples sportovců, Hromniční pouť, masopustní průvod vesnicí, dětský maškarní karneval, vítání občánků, hasičská pouť, oslava Svátku matek, pouť pedagogů, táborák ke Dni dětí, poutní zábava, posvícenská zábava, zástěrková zábava, Hubertská zábava, setkání Mikulášů, Svatoštěpánská koleda aj.