logo Jihomoravský kraj

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obec > Historie, památky, osobnosti > Historie obce

Historie obce

Hluboké Mašůvky patří bezesporu k obcím s bohatou minulostí. Podrobně ji zpracoval již F. V. Peřinka ve Vlastivědě moravské (1904).Obecní pečeť
První doložená zpráva je z r. 1220, kdy znojemský kastelán Jimram založil kostel sv. Markéty v Příměticích a nadal jej lánem v Příměticích a Kuchařovicích a lesem v Mašůvkách.
Roku 1349 náležely Mašůvky k hradu Bukovině, jehož zříceniny se nacházejí jihovýchodně od Hostimi. Kromě vladyků z Bukoviny byli držiteli části vesnice také vladykové z Plavče.
Roku 1365 koupil Ondřej z Okarce od Smila z Bukoviny část nemovitostí v Mašůvkách (Maschowicz) a r. 1378 prodal Smil z Bukoviny Bočkovi z Plavče poplužní dvůr v Mašůvkách. Roku 1390 prodal Hynek z Bítova díl v Mašůvkách Mikšovi z Přeskač. Roku 1406 prodala vdova Pešková z Hulína a Mikuláš z Mašůvek (Masouky) majetek Mikšíkovi z Plenkovic.
Roku 1494 se stává majitelem Mašůvek Volfgang Ofmar z Radotic, který r. 1530 postoupil ves Mašůvky své matce Markétě z Kinšperku. Spolumajitelem se stal také její manžel Beneš Bořita z Budče, který je odkázal Hynkovi Bořitovi z Budče.


Ludvík Raduit de Souches, zakladatel kostelu a lázní v r. 1680V urbáři jevišovického panství z r. 1628 se uvádějí Mašůvky jako součást panství knížat münsterbersko-olešnických. Dědic Silvius Nimrod, manžel Elišky Marie, jediné dcery Karla Bedřicha z Kunštátu, postoupil Jevišovice císaři Ferdinandovi III. Královská komora prodala Jevišovice a s nimi také Mašůvky Janu Ludvíku Raduitovi, hraběti de Souches. Nový majitel panství dal v r. 1680 postavit v Mašůvkách kamenný kostelík.
Po třicetileté válce měly Mašůvky 5 lánů. Obydlených domů zde bylo 13, z toho nově obydlené 2, nově opuštěné 4 a 12 starých, neobydlených.
Podle Tereziánského katastru v r. 1758 bylo v Mašůvkách 18 pololáníků, 2 čtvrtláníci, 10 domkařů bez polí, dále panský hostinský, panský mlynář, obecní kovář a obecní pastýř. Celkem: 34 domů.
Podle Josefského katastru v r. 1789 bylo v obci 44 domů, v r. 1824 podle katastrální mapy 50 domů.
Až do zrušení roboty byly Mašůvky ve velmi špatném stavu. Obcí procházela bídná cesta, stavení byla chatrná, střechy kryty doškem, zdi oprýskané, mnohá pole ležela ladem.
V r. 1859 byl v obci zřízen hřbitov (dosud se pochovávalo v Příměticích). V r. 1866 za prusko-rakouské války nedošlo v okolí Mašůvek k větším bojům, ale na následky cholery zemřelo 13 občanů. V r. 1882 byla vybudována silnice Jevišovice - Znojmo, v r. 1893 dala Anna hraběnka Baltazzi postavit na pokraji lesa u silnice směrem k Bojanovicím srubovou hájenku. V r. 1905 byly vysázeny lípy na Úlehle a začalo zalesňování Kalvárie.
V r.1912 byla vybudována silnice Hluboké Mašůvky - Únanov, v r. 1919 ukončen provoz "dolní cihelny", v r. 1923 postavena budova nové školy a zahájena stavba silnice k Rudlicím (zůstala nedokončena), v r. 1924 ukončen provoz "horní cihelny", na památku obětem I. světové války postaven před kostelem pomník. V r. 1925 byla vybudována silnice z Hlub. Mašůvek do Plenkovic, v r. 1926 odhalen na Úlehle pomník legionářům Fialovým (podle příkazu okupačních úřadů v r. 1940 odstraněn a zničen).

V r. 1928 byl v obci první motocykl a první malé nákladní auto. V r. 1932 byla provedena elektrifikace obce, v r. 1933 byla postavena radnice s hasičskou zbrojnicí.
V r. 1941 bylo otevřeno koupaliště. V r. 1944 bylo v Hlub. Mašůvkách ustaveno velitelství I. partyzánského oddílu Horácké skupiny, v r. 1945 bylo při bombardování obce poškozeno sedm domů.Hasičská zbrojnice z roku 1933
9. května 1945 byla obec osvobozena, 19. května zahynuli při odklizování munice po německých vojácích v lese u Kravska tři zdejší občané - příslušníci Československé armády.
V r. 1948 bylo zahájeno budování církevního areálu a přístavba kostela.

V r. 1960 byl odhalen Památník osvobození, v r. 1962 byl vysázen ovocný sad na Brunnerově kopci, v r. 1963 byla postavena prodejna Jednoty, v r. 1965 otevřen nový kulturní dům, v r. 1967 prodloužena elektrická síť do Bábovce, rozšířen hřbitov.
V r. 1970 se konaly oslavy 750. výročí první zmínky o obci. Začalo budování asfaltových cest, chodníků a kanalizace. V r. 1974 byly pořízeny věžní hodiny na budově školy a otevřeno zrekonstruované sportovní hřiště. V r. 1975 byla otevřena víceúčelová vodní nádrž. V r. 1977 byla dokončena přístavba školní budovy, v r. 1980 zahájena výstavba vodojemu, v r. 1985 dokončena regulace Svatoňovce.


V r. 1988 byl dokončen vodovod v obci, v r. 1993 vybudována Památník osvobození z roku 1960trafostanice na Brunnerově kopci, v r. 1984 trafostanice u koupaliště. V r. 1997 dokončena plynofikace obce, provedena plynofikace školy a kulturního domu, v r. 1998 zrekonstruováno sportovní hřiště, v r. 1999 opravy komunikací, v r. 2000 byla postavena provozní budova u koupaliště, v r. 2001 elektrifikován hřbitov a postavena budova veřejných WC, v r. 2002 se provádí výstavba márnice na hřbitově.