logo Jihomoravský kraj

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva > Rozpočet > Rozpočet roku 2007

Rozpočet roku 2007

 

Příjmy                                                                                                                     Kč

 

daň z příjmu fyzických osob ze záv.činn.  970 000,00
daň z příjmu fyz.osob ze sam. Výdělečné činn. 150 000,00
daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 62 000,00
daň z příjmu právnických osob     1 145 000,00
daň z přidané hodnoty     1 840 000,00
poplatek za likvidaci komunálního odpadu 270 000,00
poplatek ze psů       17 600,00
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 12 000,00
poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00
poplatek z ubytovací kapacity     7 000,00
poplatek za provozovaný VHP     20 000,00
správní poplatky       64 000,00
daň z nemovitostí       380 000,00
neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 59 100,00
podnikání a restr.v zeměď. A potr.   2 957 300,00
pěstební činnost       15 000,00
sběr a zpracování druhotných surovin   7 000,00
pitná voda         62 000,00
odvádění a čištění odpadních vod     80 000,00
ostatní záležitosti kultury     500,00
zájmová činnost v kultuře     4 500,00
tělovýchova       78 000,00
pohřebnictví       26 000,00
komunální služby a územní rozvoj   100 000,00
sběr a svoz komunálních odpadů     7 100,00
ostatní nakládání s odpady     5 000,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   3 000,00
činnost místní správy       249 000,00
           
c e l k e m       8 611 100,00

Výdaje                                                                                                             

 

pěstební činnost       1 500,00
ostatní záležitosti těžebního průmyslu   50 000,00
ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchod 400,00
ostatní záležitosti pozemních komunikací 82 000,00
pitná voda         1 481 300,00
odvádění a čištění odpadních vod     1 695 000,00
základní školy       470 600,00
OZ schválilo pro příspěvkovou organizaci ZŠ Hl.Mašůvky 360000,-jako závazný ukazatel.                 
ost.záležitosti předšk.výchovy     2 000,00
činnost knihovnické       13 800,00
ost.záležitosti kultury     24 000,00
zájmová činnost v kultuře     5 000,00
ost.záležitosti kultury , církví a sděl. Prostř. 18 000,00
ostatní tělovýchovná činnost     176 500,00
bytové hospodářství       1 000 000,00
veřejné osvětlení       110 000,00
pohřebnictví       2 000,00
výstavba a údržba mstních inž. sítí   485 000,00
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 125 000,00
sběr a svoz nebezpečných odpadů   5 000,00
sběr a svoz komunálních odpadů     310 000,00
ostatní nakládání s odpady     3 000,00
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   231 600,00
ost. Neinv. dotace neziskovým apod. organizacím 3 000,00
požární ochrana - dobrovolná část     29 700,00
zastupitelstva obcí       699 600,00
činnost místní správy       825 500,00
           
c e l k e m       7 849 500,00

 

Financování                              

 

splátky úvěru       836 400,00
operace z peněžních účtů     74 800,00
c e l k e m        -761 600,00

Hluboké Mašůvky 27.2.2007