logo Jihomoravský kraj

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky, směrnice a nařízení - platné

Platnost od

Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1.1.2022

Směrnice Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady č. 2/2020

1.1.2021

Spisový řád č. 1/2020

1.1.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

9.4.2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku ze psů

29.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

29.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hluboké Mašůvky

29.6.2020

VS č.1-2013 Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určenému k prodeji

25.6.2013

VS č.2-2013 Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č.320/2001 Sb.

25.6.2013

VS č.3-2013 Směrnice k podrozvahovým účtům

25.6.2013

VS č.1-2018 Směrnice o provozu služebního motorového vozidla

13.2.2018

VS č. 2-2023 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 21.2.2023
Nařízení č.1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

20.3.2018

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o nočním klidu

14.7.2018

VS č.1-2019 Směrnice pro zpracování a ochranu osobních údajů

13.11.2019

Řád veřejného pohřebiště obce Hluboké Mašůvky + mapa hřbitova

1.1.2020

Vyhláška č. 1/2001, o zákazu volného pohybu drobného hospodářského zvířectva a psů

12.9.2001

   
 Místní vyhlášky, směrnice a nařízení - neplatné Platnost do
VS č.1-2015 Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Hluboké Mašůvky 2018
VS č.4-2013 Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Hluboké Mašůvky 2015
 VS č.1-2014 Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady   31.12.2020
Obecně závazná vyhláška č.3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů vznikajících na území obce Hluboké Mašůvky, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

31.12.2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2003 o místních poplatcích 31.12.2011
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích 28.6.2020
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hluboké Mašůvky 28.6.2020
Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 28.6.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu 8.4.2021
Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 31.12.2021
VS č.2-2018 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 20.2.2023

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

Usnesení zastupitelstva

Osobní údaje byly v usnesení a zápisu anonymizovány z důvodu ochrany dle nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Originál usnesení či zápisu je k nahlédnutí na Obecním úřadě Hluboké Mašůvky.