logo Jihomoravský kraj

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky, směrnice a nařízení - platné

Směrnice Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady č. 2/2020

1.1.2021

Spisový řád č. 1/2020

1.1.2021

Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu

9.4.2021

Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o místním poplatku ze psů

29.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

29.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

29.6.2020

Obecně závazná vyhláška č. 5/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hluboké Mašůvky

29.6.2020

VS č.1-2013 Směrnice k aplikaci reálné hodnoty u majetku určenému k prodeji

25.6.2013

VS č.2-2013 Směrnice o zabezpečení zákona o finanční kontrole č.320/2001 Sb.

25.6.2013

VS č.3-2013 Směrnice k podrozvahovým účtům

25.6.2013

VS č.1-2018 Směrnice o provozu služebního motorového vozidla

13.2.2018

VS č.2-2018 Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 21.3.2018
Nařízení č.1/2018 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje

20.3.2018

Obecně závazná vyhláška č.1/2018 o nočním klidu

14.7.2018

VS č.1-2019 Směrnice pro zpracování a ochranu osobních údajů

13.11.2019

Řád veřejného pohřebiště obce Hluboké Mašůvky + mapa hřbitova

1.1.2020

   
Místní vyhlášky, směrnice a nařízení - neplatné

Platnost do

VS č.1-2015 Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Hluboké Mašůvky 2018
VS č.4-2013 Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Hluboké Mašůvky 2015
 VS č.1-2014 Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady   31.12.2020
Obecně závazná vyhláška č.3/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů vznikajících na území obce Hluboké Mašůvky, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

31.12.2011

Obecně závazná vyhláška č.1/2003 o místních poplatcích 31.12.2011
Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místních poplatcích 28.6.2020
Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hluboké Mašůvky 28.6.2020
Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 28.6.2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku z pobytu 8.4.2021

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva

Osobní údaje byly v usnesení anonymizovány z důvodu ochrany dle nařízení EU o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR. Originál usnesení je k nahlédnutí na Obecním úřadě Hluboké Mašůvky.

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.hlubokemasuvky.cz

Registrujte se zde

25. 7. Jakub

Zítra: Anna

Návštěvnost stránek

185387