logo Jihomoravský kraj

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Samospráva > Rozpočet > Rozpočet roku 2008

Rozpočet roku 2008

NÁVRH ROZPOČTU OBCE HLUBOKÉ MAŠŮVKY NA ROK 2008
PŘÍJMY
§ položka slovní popis  
1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv.činn.  1 100 000,00
  1112 daň z příjmu fyz.osob ze sam. Výdělečné činn. 300 000,00
  1113 daň z příjmu fyz.osob z kapitálových výnosů 80 000,00
  1121 daň z příjmu právnických osob     1 300 000,00
  1211 daň z přidané hodnoty     2 000 000,00
  1337 poplatek za likvidaci komunálního odpadu 270 000,00
  1341 poplatek ze psů       17 600,00
  1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 000,00
  1343 poplatek za užívání veřejného prostranství 25 000,00
  1345 poplatek z ubytovací kapacity     7 000,00
  1347 poplatek za provozovaný VHP     25 000,00
  1361 správní poplatky       85 000,00
  1511 daň z nemovitostí       400 000,00
  4112 neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu 58 000,00
1012   podnikání a restr.v zeměď. A potr.   740 300,00
1031   pěstební činnost       15 000,00
2122   sběr a zpracování druhotných surovin   9 000,00
2310   pitná voda         29 000,00
2321   odvádění a čištění odpadních vod     170 000,00
3119   ostatní záležitosti kultury     1 000,00
3392   zájmová činnost v kultuře     6 000,00
3419   tělovýchova       78 000,00
3632   pohřebnictví       3 000,00
3639   komunální služby a územní rozvoj   100 000,00
3722   sběr a svoz komunálních odpadů     12 000,00
3729   ostatní nakládání s odpady     5 000,00
3745   péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   3 000,00
6171   činnost místní správy       2 924 000,00
               
    c e l k e m       9 777 900,00
VÝDAJE
§ slovní popis
1031   pěstební činnost       1 500,00
2119   ostatní záležitosti těžebního průmyslu   200 000,00
2169   ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchod 400,00
2219   ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 046 600,00
2310   pitná voda         408 000,00
2321   odvádění a čištění odpadních vod     2 310 500,00
3113   základní školy       480 800,00
    OZ schválilo pro příspěvkovou organizaci ZŠ Hl.Maš 400 000,00 jako   
    závazný ukazatel.        
3119   ost.záležitosti předšk.výchovy     3 000,00
3314   činnost knihovnické       23 100,00
3319   ost.záležitosti kultury     24 000,00
3392   zájmová činnost v kultuře     5 000,00
3399   ost.záležitosti kultury , církví a sděl. Prostř. 18 500,00
3419   ostatní tělovýchovná činnost     388 500,00
3612   bytové hospodářství       650 000,00
3631   veřejné osvětlení       260 000,00
3632   pohřebnictví       2 000,00
3633   výstavba a údržba mstních inž. sítí   480 000,00
3639   komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 125 000,00
3721   sběr a svoz nebezpečných odpadů   13 000,00
3722   sběr a svoz komunálních odpadů     310 000,00
3729   ostatní nakládání s odpady     10 000,00
3745   péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   250 000,00
4351   ost. Neinv. dotace neziskovým apod. organizacím 10 000,00
4371   ost. Neinv. dotace neziskovým apod. organizacím 3 000,00
5512   požární ochrana - dobrovolná část     10 000,00
6112   zastupitelstva obcí       700 600,00
6171   činnost místní správy       843 200,00
               
    c e l k e m       9 576 700,00
Financování
8124 splátky úvěru       836 400,00
8901 operace z peněžních účtů     635 200,00
c e l k e m        -201 200,00
Hluboké Mašůvky 20.2.2008