logo Jihomoravský kraj

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Služby a poplatky

Služby a poplatky

(ceny koncové vč. DPH, poslední aktualizace 1.9.2022)

Popis položky Ceny Info
Skládka stavebního materiálu, uložení suti - malý vozík  (do 750 kg)* 250 Kč mapa (4)
* větší množství stavebního odpadu (vlečka, fůra nad 750 kg) OÚ nepřijímá a takový odpad je povinen odvézt původce odpadu na provozovnu-skládku (např. v Únanově)    
Skládka tříděného odpadu (plast, papír, sklo, kov) zdarma mapa
Skládka tříděného odpadu (velké elektro, textil) zdarma mapa SO (1)
Skládka tříděného odpadu (drobné elektro, baterie, kuchyňský olej) zdarma mapa OÚ (8)
Skládka rostlinného odpadu - hnojnice u ZD (tráva, listí, bez větví!) zdarma mapa (2, 11)
Skládka rostlinného odpadu - louka před šutrárnou (jen větve)

zdarma

mapa (3, 11)

Prodej popelnice černé na komunální odpad (vel. 110 l) 

900 Kč / ks

SO (1)

Poplatek za  systém odpadového hospodářství* 700 Kč / osoba / rok vyhláška

 *můžete uhradit převodem na č.ú.:1584001369/0800, do pozn.uveďte číslo popisné domu

QR kód odpady 700.jpg

 

700 Kč / nemovitost bez trvalého pobytu osoby/ rok vyhláška
Uložení fekálií na ČOV - 1 fekál 4 m³ (s dopravou - Hl.Mašůvky) 750 Kč (125 Kč/m³ + 250 Kč)  

Poplatek za psa

QR kód pes 200.png

200 Kč / rok vyhláška
Dřevo natěžené OÚ - měkké (za volně ložený metr) 900 Kč mapa SO (1) 
Dřevo natěžené OÚ - tvrdé (za volně ložený metr) 1900 Kč mapa SO (1) 
Dřevo naložení/vyklopení - traktorová vlečka 500 Kč  
Těžba kamenného štěrku jen pro obecní účely  
Sekání trávy (křovinořez s obsluhou) 250 Kč / hodina  
Zapůjčení nákladního vozíku za os. auto 200 Kč / den   mapa SO (1)
Zapůjčení pivního setu (2x lavice, stůl) 20 Kč / den

mapa SO (1)

Nájem hrobového místa 20 Kč / / rok

mapa řád

Nájem výklenku urnové kolumbárium 250,- Kč / rok  
Černobílá fotokopie nebo černobílý výtisk z tiskárny (A4) 2 Kč mapa OÚ 
Barevná fotokopie nebo barevný výtisk z tiskárny (A4) 3 Kč mapa OÚ 
Hlášení místním rozhlasem 10 Kč / hlášení  
Ověření podpisu na listině 50 Kč  
Ověření kopie listiny 30 Kč/započatý list  
Výpis z rejstříku trestů 100 Kč  
Povolenka lov obecní rybník - dospělý  rok/den 1500,- Kč/ 200,- Kč  
Povolenka lov obecní rybník - dítě       rok /den

750,- Kč/ 100,- Kč 

příp. 500,- Kč prázdninová (1.7.-31.8.)

 
Sál KD a příslušenství (pouze občanům obce)   mapa OÚ 
pronájem sálu 1000 Kč  
+ kuchyňka (vč. vybavení)

250 Kč

 
+ topení (v topné sezóně)

750 Kč

 
pronájem klubovny za KD (senioři, mládež) pro soukromé účely

250 Kč

 
+ topení (v topné sezóně)

300 Kč

 
dvůr za KD - slouží všem při pronájmu sálu/klubovny mládeže

0 Kč

 
pronájem výčepního zařízení

350 Kč

 
zapůjčení a praní ubrusů 

20 Kč/ks

 
Traktor - doprava    
Hluboké Mašůvky - hranice intravilánu (uvnitř obce) 300 Kč  
Hluboké Mašůvky - do hranice katastru obce 350 Kč  
Hluboké Mašůvky - Plenkovice 400 Kč  
Hluboké Mašůvky - Kravsko, Bojanovice, Přímětice, Únanov 600 Kč  
Hluboké Mašůvky - Jevišovice, Únanov skládka 700 Kč  
Hluboké Mašůvky - Znojmo 800 Kč  
Zapůjčení vlečky - přistavení na den / víkend zvlášť 200 Kč  
Zapůjčení fekální cisterny - přistavení na den / víkend zvlášť 200 Kč  

Poskytnutí traktoru s obsluhou k jiným účelům

650 Kč / hodina  

Poskytnutí navijáku 

700 Kč / hodina  

Poskytnutí čelního nakladače

700 Kč / hodina  
Údržba komunikace traktorem (prohrnutí, posyp) 700 Kč / hodina  
Výpočet ceny 1 motohodiny traktoru s obsluhou    
Normovaná spotřeba traktoru dle TP 25 l / 100 km při 20 km / h.  
100 km : 20 km/hodina = 5 motohodin spotřeba 5 l nafty / motohodina  
Nafta 5 l x 47,40 Kč / 1 l 237 Kč  
Skutečnost při provozu cca 8 l nafty / motohodina 379,20 Kč  
Opravy, údržba, jiné režie na rok (servis) 25 000 Kč  
300 dnů x prům. 4 motohodin / den = 1200 motohodin

 20,83 Kč / 1 motohod. (servis)

 
Obsluha (řidič/strojník na hodinu) 250 Kč  
Průměrná cena motohodiny (provoz+servis+obsluha) 650 Kč