logo Jihomoravský kraj

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Služby a poplatky

Služby a poplatky

(ceny koncové vč. DPH, poslední aktualizace 1.9.2022)

Popis položky Ceny Info
Skládka stavebního materiálu, uložení suti - malý vozík (cca do 1t)* 200 Kč mapa (4)
* větší množství stavebního odpadu (vlečka, fůra nad cca 1 t) OÚ nepřijímá a takový odpad je povinen odvézt původce odpadu na provozovnu-skládku (např. v Únanově)    
Skládka tříděného odpadu (plast, papír, sklo, kov) zdarma mapa
Skládka tříděného odpadu (velké elektro, textil) zdarma mapa SO (1)
Skládka tříděného odpadu (drobné elektro, baterie, kuchyňský olej) zdarma mapa OÚ (8)
Skládka rostlinného odpadu - hnojnice u ZD (tráva, listí, bez větví!) zdarma mapa (2, 11)
Skládka rostlinného odpadu - louka před šutrárnou (jen větve)

zdarma

mapa (3, 11)

Prodej popelnice černé na komunální odpad (vel. 110 l) 

900 Kč / ks

SO (1)

Poplatek za  systém odpadového hospodářství* 600 Kč / osoba / rok vyhláška

 *můžete uhradit převodem na č.ú.:1584001369/0800, do pozn.uveďte číslo popisné domu

qr kód platba za odpady.png

 

600 Kč / nemovitost bez trvalého pobytu osoby/ rok vyhláška
Uložení fekálií na ČOV - 1 fekál 4 m³ (s dopravou - Hl.Mašůvky) 750 Kč (125 Kč/m³ + 250 Kč)  

Poplatek za psa

qr kód platba za psa.png

200 Kč / rok vyhláška
Těžba dřeva (na obecním) - samostatná 500 Kč (po domluvě na OÚ)  
Dřevo natěžené OÚ - měkké (za volně ložený metr) 800 Kč mapa SO (1) 
Dřevo natěžené OÚ - tvrdé (za volně ložený metr) 1800 Kč mapa SO (1) 
Dřevo naložení/vyklopení - traktorová vlečka 500 Kč  
Těžba kamenného štěrku jen pro obecní účely  
Sekání trávy (křovinořez s obsluhou) 250 Kč / hodina  
Zapůjčení nákladního vozíku za os. auto 50 Kč / den   mapa SO (1)
Zapůjčení pivního setu (2x lavice, stůl) 20 Kč / den

mapa SO (1)

Hrobové místo 20 Kč / / rok

mapa řád

Černobílá fotokopie nebo černobílý výtisk z tiskárny (A4) 2 Kč mapa OÚ 
Barevná fotokopie nebo barevný výtisk z tiskárny (A4) 3 Kč mapa OÚ 
Hlášení místním rozhlasem 10 Kč / hlášení  
Sál KD a příslušenství (pouze občanům obce)   mapa OÚ 
pronájem sálu 1000 Kč  
+ kuchyňka (vč. vybavení)

250 Kč

 
+ topení (v topné sezóně)

750 Kč

 
pronájem klubovny za KD (senioři, mládež) pro soukromé účely

250 Kč

 
+ topení (v topné sezóně)

300 Kč

 
dvůr za KD (vč. příslušenství)

120 Kč

 
Traktor - doprava    
Hluboké Mašůvky - hranice intravilánu (uvnitř obce) 300 Kč  
Hluboké Mašůvky - do hranice katastru obce 350 Kč  
Hluboké Mašůvky - Plenkovice 400 Kč  
Hluboké Mašůvky - Kravsko, Bojanovice, Přímětice, Únanov 600 Kč  
Hluboké Mašůvky - Jevišovice, Únanov skládka 700 Kč  
Hluboké Mašůvky - Znojmo 800 Kč  
Zapůjčení vlečky - přistavení na den / víkend zvlášť 200 Kč  
Zapůjčení fekální cisterny - přistavení na den / víkend zvlášť 200 Kč  
Poskytnutí traktoru s obsluhou k jiným účelům 650 Kč / hodina  
Údržba komunikace traktorem (prohrnutí, posyp) 700 Kč / hodina  
Výpočet ceny 1 motohodiny traktoru s obsluhou    
Normovaná spotřeba traktoru dle TP 25 l / 100 km při 20 km / h.  
100 km : 20 km/hodina = 5 motohodin spotřeba 5 l nafty / motohodina  
Nafta 5 l x 47,40 Kč / 1 l 237 Kč  
Skutečnost při provozu cca 8 l nafty / motohodina 379,20 Kč  
Opravy, údržba, jiné režie na rok (servis) 25 000 Kč  
300 dnů x prům. 4 motohodin / den = 1200 motohodin

 20,83 Kč / 1 motohod. (servis)

 
Obsluha (řidič/strojník na hodinu) 250 Kč  
Průměrná cena motohodiny (provoz+servis+obsluha) 650 Kč