logo Jihomoravský kraj

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Hluboké Mašůvky

2. Důvod a způsob založení

Obec Hluboké Mašůvky (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 24.11.1990 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Hluboké Mašůvky
  Hluboké Mašůvky č.p. 10
  671 52  Hluboké Mašůvky

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Hluboké Mašůvky
  Hluboké Mašůvky  č.p. 10
  671 52  Hluboké Mašůvky

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka:  +420 515 255 225
  mobilní telefon: +420 734 655 132

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.hlubokemasuvky.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Hluboké Mašůvky
  Hluboké Mašůvky č.p. 10
  671 52  Hluboké Mašůvky

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

     
  ou@hlubokemasuvky.cz Obecní úřad Hluboké Mašůvky
  viz sekce Kontakty  
     
 • 4.8 Datová schránka

  qgibk7z

5. Případné platby lze poukázat

ČS a. s. 1584001369/0800

6. IČ

00292770

7. DIČ

CZ00292770, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva za rok 2019 (verze pdf)

Výroční zpráva za rok 2020 (verze pdf)

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022


Další informace:

Poskytnuté informace:

r. 2022:

odpovědi na žádost o informace ze dne 5.9.2022

příloha odpovědi na žádost o informaci ze dne 5.9.2022

r. 2020:

odpovědi na žádost o informace ze dne 10.7.2020.odt

příloha odpověď žádost o informaci.pdf

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik