logo Jihomoravský kraj

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Hluboké Mašůvky

2. Důvod a způsob založení

Obec Hluboké Mašůvky (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 24.11.1990 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Hluboké Mašůvky
  Hluboké Mašůvky č.p. 10
  671 52  Hluboké Mašůvky

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obecní úřad Hluboké Mašůvky
  Hluboké Mašůvky  č.p. 10
  671 52  Hluboké Mašůvky

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka:  +420 515 255 225
  mobilní telefon: +420 734 655 132

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.hlubokemasuvky.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Hluboké Mašůvky
  Hluboké Mašůvky č.p. 10
  671 52  Hluboké Mašůvky

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy:

     
  ou@hlubokemasuvky.cz Obecní úřad Hluboké Mašůvky
  viz sekce Kontakty  
     
 • 4.8 Datová schránka

  qgibk7z

5. Případné platby lze poukázat

ČS a. s. 1584001369/0800

6. IČ

00292770

7. DIČ

CZ00292770, obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Výroční zpráva za rok 2019 (verze pdf)

Výroční zpráva za rok 2020 (verze pdf)

Výroční zpráva za rok 2021

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2023

 


Další informace:

Poskytnuté informace:

r. 2022:

odpovědi na žádost o informace ze dne 5.9.2022

příloha odpovědi na žádost o informaci ze dne 5.9.2022

r. 2020:

odpovědi na žádost o informace ze dne 10.7.2020.odt

příloha odpověď žádost o informaci.pdf

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik